Regulamentul Comisiei „Comunicare” a ABRM

I. Dispoziţii generale

Comisia Comunicare îşi va desfăşura activitatea în baza statutului şi planului strategic de acțiuni ale ABRM. Prin activitatea sa comisia participă la stabilirea şi realizarea obiectivelor Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova în ansamblul ei. Politica de comunicare implică crearea tehnicilor de comunicare dintre organele de dirijare ale ABRM, filialele acesteia şi membrilor ABRM în beneficiul reciproc.

Comisia este deschisă pentru o comunicare directă, ținându-se cont de următoarele principii:

 • transparenţa organizaţională şi profesională
 • disponibilitate şi receptivitate
 • eficienţă

II. Scopul, obiectivele şi funcţiile

Prezentul Regulament defineşte scopul, obiectivele specifice comisiei, calendarul de activităţi şi alte elemente necesare unei bune gestionări a activităţii de comunicare, informare şi promovare a imaginii ABRM.

Comisia îşi propune scopul de îmbunătăţire şi încurajare a comunicării organizaţionale şi profesionale între membrii şi structurile ABRM în comunitatea biblioteconomică.

Obiective specifice:

 • prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare mediului biblioteconomic
 • promovarea şi diseminarea experienţelor reprezentative ale membrilor şi structurilor ABRM
 • creşterea gradului de informare a comunităţii profesionale
 • dezvoltarea sistemului de comunicare intern şi extern în scopul promovării politicilor ABRM
 • comunicare de produse (publicaţii) şi comunicare instituţională (activitatea ABRM)

 

Formele de comunicare includ: distribuirea de publicaţii, materiale promoţionale şi altor materiale informative pe diverse suporturi; cooperarea cu instituţiile profesionale şi sociale; comunicări directe (întâlniri, adunări, organizarea activităţilor de interes profesional); activităţi de scriere şi editare (rapoarte, articole, materiale publicitare şi promoţionale); implicare şi susţinere în organizarea evenimentelor speciale.

Planul de activitate vizează următoarele:

 • Elaborarea strategiei de comunicare
 • Elaborarea concepţiei editoriale – responsabili membrii comisiei Comunicare;
 • Editarea „Buletinului ABRM” (anual) – responsabili Colegiul de redacţie;
 • Editarea revistei de specialitate on-line „LibroSocium” (o dată la 2 luni) – responsabili membrii comisiei „Comunicare”
 • Elaborarea şi editarea materialelor promoţionale – responsabili membrii comisiei „Comunicare”
 • Organizarea activităţilor de interes profesional – responsabili membrii comisiei „Comunicare”

III. Componenţa

Componenţa comisiei: comisia este constituită din 7 membri, reprezentanţi ai tuturor reţelelor de biblioteci, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor interesate (editori, autori etc.).

Secţiunea este coordonată de preşedintele comisiei, desemnat în funcţie de către Consiliul ABRM, şi un secretar, ales de către membrii comisiei.

Preşedintele comisiei coordonează activitatea de promovare şi informare şi ţine permanent legătura cu organele de dirijare ale ABRM, reprezentând comisia la Biroul ABRM. Organizează întrunirile comisiei şi analizează periodic stadiul de realizare a acţiunilor planificate.

Secretarul comisiei acoperă activitatea de secretariat, organizează întrunirile comisiei, asigură transparenţa procesului decizional al comisiei.

 IV. Modul de funcţionare

 • Şedinţele Comisiei sunt prezidate de preşedinte;
 • Activitatea Comisiei în perioada dintre şedinţele de lucru este asigurată de către membrii comisiei;
 • Materialele şedinţelor, corespondenţa, alte informaţii şi materiale privind activitatea Comisiei sunt păstrate la sediul instituţiei, reprezentate de preşedintele comisiei;
 • Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei se întocmeşte de secretar, în baza propunerilor înaintate de preşedintele şi membrii comisiei;
 • Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor comisiei cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei, cu prezentarea materialelor care urmează să fie examinate în cadrul şedinţele; 
 • Şedinţele Comisiei se convoacă ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar decât o dată în trimestru, şi sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor;
 • Hotărârile Comisiei se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă;
 • Hotărârile Comisiei sunt semnate de către preşedintele şi secretarul acesteia.

V. Obligaţiuni şi responsabilităţi

Îndeplinirea sarcinilor stabilite pentru fiecare membru al comisiei sunt indispensabile în atingerea scopurilor propuse, utilizând resurse optime pentru obţinerea impactului preconizat.

VI. Dispoziţii finale

Prezentul regulament se poate completa sau modifica de Şedinţa Generala a Comisie, la propunerea membrilor, prin majoritatea simpla de voturi a acestora.

 Aprobat la şedinţa Comisiei ABRM „Comunicare”

21.02.2013

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s